LỚP
MÔN
BUỔI
SỐ LƯỢNG
HỌC PHÍ
KHU VỰC DẠY
YÊU CẦU

76
lớp1
TOÁN,TV
5Buổi/Tuần
1
100K/Buổi
MỸ ĐÌNH
sinh viên

764
lớp10
1Buổi/Tuần
1
110K/Buổi
CẦU DIỄN
Nữ sv

766
lớp1
LUYỆN CHỮ,TOÁN
5Buổi/Tuần
1
100K/Buổi
XUÂN ĐỈNH
Nữ sv

43
lớp12
TOÁN
2Buổi/Tuần
1
150K/Buổi
MINH KHAI
Nữ sv

433
lớp1
LUYỆN CHỮ
4Buổi/Tuần
1
90K/Buổi
GIA LÂM
NAM/NỮ SV

54
lớp7
TOÁN
4Buổi/Tuần
1
100K/Buổi
THANH XUÂN
Nữ

65
lớp9
TOÁN
2Buổi/Tuần
1
110K/Buổi
LONG BIÊN
Nữ

43
lớp12
TOÁN
2Buổi/Tuần
1
120K/Buổi
MINH KHAI
Nữ