Điểm chuẩn NV2 Học viện Y dược học cổ truyền, ĐH Hải Phòng, CĐ PTTH II Học viện Y- dược học cổ truyền Việt Nam công bố điểm trúng tuyển NV2 vào hai ngành Bác sĩ Y học cổ truyền và Cao đẳng điều dưỡng đều tăng cao so với điểm xét tuyển.
Cụ thể, điểm chuẩn NV2 ngành Bác sĩ Y học cổ truyền là 25,5 điểm (tăng 4,5 điểm so với điểm xét tuyển) và Cao đẳng điều dưỡng là 20,5 điểm (tăng 8,5 điểm so với điểm xét tuyển)
Trường ĐH Hải Phòng công bố điểm trúng tuyển NV2 như sau:
Điểm chuẩn nguyện vọng 2, Trường
Điểm chuẩn nguyện vọng 2, Trường

Điểm chuẩn nguyện vọng 2, Trường CĐ đẳng Phát thanh - Truyền hình II: 

Ngành
Mã ngành
Khối thi
Điểm chuẩn NV2
Báo chí
C320101
C, D1
Khối C: 16,0
Khối D1: 15,0
Công nghệ KT điện tử, truyền thông
C510302
A, A1, D1
Khối A, A1, D1: 11,0
Tin học ứng dụng
C480202
A, A1, D1
Khối A, A1, D1: 10,0
Ghi chú: Điểm chuẩn nêu trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông KV3, mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm.
II. Thông tin xét tuyển bổ sung (NV3): (xét tuyển thí sinh thi ĐH, CĐ theo đề chung)
Mã trường: CPS
Ngành
Mã ngành


Điểm nhận hồ sơ xét bổ sung
Chỉ tiêu xét bổ sung
Tin học ứng dụng
(chuyên ngành Tin học truyền thông đa phương tiện, Phần cứng và mạng máy tính)
C480202
A, A1, D1
Khối A: 10,0
Khối A1: 10,0
Khối D1: 10,0
10
Ghi chú: Điểm nêu trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông KV3, mức chênh lệch giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm.
 Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung:
- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 đã ghi đầy đủ thông tin xét tuyển.
- Một bì thư có dán tem (2.000đ), ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng /hồ sơ.
- Thời hạn nhận hồ sơ: từ 12/09/2013 đến hết ngày 01/10/2013.
Lưu ý: thí sinh được phép rút hồ sơ (nếu có nguyện vọng), không hoàn trả phí xét tuyển. Khi rút hồ sơ, thí sinh có thể trực tiếp rút hồ sơ (xuất trình CMND) hoặc nhờ người thân (xuất trình CMND kèm theo giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương).
Hồng Hạnh